پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صفحه معاون اراضی
صفحه معاون اراضی


 

منو چهر  گراوندمعاون حفاظت و امور اراضی 

 ادارات زیر مجموعه:

اداره ممیزی و حدنگاری اراضی

غلامحسین خاکساری
تلفن مستقیم:33416264
 شناسه خدمات:
شناسایی , تشخیص وتصویب حریم روستا
صدور گواهی مستثنیات

فلوچارت خدمات: